KØB BÅDANPART

 

 

 

Købsaftale

Sælger:

Erik og Louise Lomholt-Bek

Glahnip Aqq 9

3911 Sisimiut

Køber:

Bådejerforeningen Svanen af den 13 juni 2010

Har indgået aftale om salg af en 5% anpart i motorbåden Svanen, Cytra Courier.

Efterfølgende anparter op til 45% kan købes til samme priser, men kun kontant.

Efterfølgende kan hele båden købes af foreningen på en gang, til samme anpartspris.

Prisen er fastsat til kr. 25.000,- Beløbet betales løbende af foreningen med minimum 50% af foreningens årlige indtægt før udgifter.

Erik og Louise arrangerer i samarbejde med foreningen forskellige sejlture for foreningens medlemmer.

Prisniveau er aftalt til 1.500,- i timen for sejltid, og 425,- for ventetid. Ud fra de grundbeløb opsættes forskellige turtilbud.

Medlemskontingent fratrækkes priser ved medlemmers første sejltur, kontingent går til foreningen.

Af de priser medlemmer betaler går 35% af anpart til foreningen. Dvs. for en 5% anpart går der 1,75% af indkomne beløb til foreningen.

Foreningsandel og kontingent indbetales til bankkonto efter forenings anvisning efter nærmere aftale.

Alle driftsudgifter betales af hovedanpartsejer.

Hovedanpartsejer opretter og vedligeholder en hjemmeside hvor alle oplysninger om forening og ture slås op.

Kun hovedanpartsejer har brugsret over båden, forenings medlemmer har kun adgang til båd i forbindelse med betalte arrangerede ture.

Hovedanpartsejer udpeger kaptajn og evt. besætning, og på alle ture skal kaptajn adlydes, og det er fuldt ud kaptajn der vurderer om ture kan gennemføres pga. vejret mm.

Sikkerheds- og ordensregler for båden skal overholdes af alle medlemmer, overtrædelse kan medføre landsætning og karantæne.

Hovedanpartsejer skal ikke betale til forening for egen brug af båd.

Ophævelse af aftale, begge parter kan ophæve aftale med 3 måneders varsel. Ved ophævelse af aftale har hovedanpartsejer tilbagekøbsret- og pligt på alle anparter. Med mindre alle anparter er overtaget af foreningen.

Handel skal så foregå til de oprindelige handelspriser på 25.000,- pr 5% anpart.